Phí lưu ký chứng khoán và cách tính.

Lưu ký là hoạt động ghi nhận và lưu giữ quyền sở hữu chứng khoán vào hệ thống lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký của UBCKNN. Vậy phí lưu ký chứng khoán là tiền phí mà các nhà đầu tư phải trả cho dịch vụ này. Thành viên lưu ký theo quy định là các Công ty chứng khoán và Ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép. Nhà đầu tư sử dụng dịch vụ môi giới của công ty chứng khoán nào thì sẽ được công ty đó hỗ trợ trong việc đăng ký lưu ký và trả phí cho Trung tâm. Việc lưu ký là điều kiện bắt buộc trước khi được giao dịch trên sàn chứng khoán.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - thư viện chứng khoán

Hệ thống lưu ký bao gồm 2 tầng: cơ quan quản lý ở đây là Trung Tâm Lưu Ký và thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán và Ngân hàng thương mại được cấp phép). Các công ty chứng khoán lại quản lý các nhà đầu tư là khách hàng của mình. Như vậy, phí lưu ký mà khách hàng phải nộp là sẽ chuyển hết về Trung tâm lưu ký. Các công ty chứng khoán chỉ đóng vai trò thu hộ mà thôi.

Phương pháp tính phí lưu ký chứng khoán.

Phí lưu ký được tính theo những quy định của Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2018. Phí này được chia làm 2 loại:

  • Phí lưu ký trái phiếu: 0.2đ/trái phiếu/tháng
  • Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền: 0.27đ/cổ phiếu/tháng

Trên thực tế thì phí lưu ký cổ phiếu là được đề cập tới nhiều nhất. Ví dụ bạn nắm giữ 1000 cổ phiếu VCB trong 1 tháng thì phí lưu ký bạn phải trả chỉ là… 270đ.

Lưu ý rằng phí lưu ký chứng khoán chỉ bắt đầu được tính từ ngày bạn bắt đầu sở hữu thực sự chứng khoán theo quy định chu kỳ thanh toán T+2. Ví dụ: bạn mua cổ phiếu vào 15/6 thì đến 17/6 bạn mới thực sự sở hữu cổ phiếu. Vậy phí lưu ký bắt đầu được tính cho bạn vào ngày 17/6 đến khi bạn bán cổ phiếu. tương tự, khi bạn bán cổ phiếu thì cũng phải cộng thêm 2 ngày phí nữa.

Trên đây là toàn bộ bài viết về Phí lưu ký chứng khoán và cách tính theo luật chứng khoán hiện hành. Nếu bạn có thắc mắc về chứng khoán cần hỗ trợ giải đáp thì có thể liên hệ mình hoặc để lại lời nhắn bên dưới. Mình sẽ liên hệ sớm nhất để hỗ trợ.


Bài viết liên quan:

Có thể bạn quan tâm:


Leave a Reply